רשימת קיצורי מקלדת

מועצה מקומית קדימה צורן

פתיחת תפריט ניידים

Skip Navigation Links.
Collapse עמוד הביתעמוד הבית
Collapse המועצההמועצה
מבנה ארגוני
סיכום רבעוני
Collapse ועדותועדות
ועדות פרוטוקולים
ועדת חינוך
ועדת משנה לוועדת חינוך לפורום גיל רך
ועדת משנה לוועדת חינוך פורום על יסודי
ועדת חקירה
ועדת תנועה
ועדת הקצאות
ועדת ערר לענייני ארנונה
ועדת ביקורת
ועדת מל"ח
ועדת הנחות בארנונה
ועדת שמות והנצחה
ועדת איכות סביבה
ועדת מיגור אלימות
ועדת ביטחון
ועדת תחבורה תנועה ותמרור
ועדת ערר ארנונה – ערר מרתפים
הודעות פרסום
ועדת תכנית המתאר
Collapse חוקי עזרחוקי עזר
חוקי עזר קדימה צורן
Collapse ארנונהארנונה
טפסים
Collapse דוחות כספייםדוחות כספיים
דוחות כספיים 2018
דוחות כספיים 2017
דוחות כספיים 2016
דוחות כספיים 2015
דוחות כספיים 2014
דוחות כספיים 2013
דוחות כספיים 2012
דוחות כספיים 2011
דוחות כספיים 2010
Collapse פרוטוקליםפרוטוקלים
פרוטוקולים י. מועצה 2019
פרוטוקולים י. מועצה 2018
פרוטוקולים י. מועצה 2017
פרוטוקולים י. מועצה 2016
פרוטוקולים י. מועצה 2015
פרוטוקולים י. מועצה 2014
פרוטוקולים י. מועצה 2013
פרוטוקולים י. מועצה 2012
פרוטוקולים י. מועצה 2011
פרוטוקולים י. המועצה 2010
פרוטוקולים י. מועצה 2009
Collapse מכרזיםמכרזים
מכרזי רכש
פניה לקבלת הצעות
הקמת ספר ספקים
שימוש במבני המועצה
Collapse מכרז 26/2017מכרז 26/2017
תכניות פיתוח למכרז
תכניות מ א למכרז
תכניות חשמל למכרז
תכניות אינסטלציה למכרז
יועץ מעבדות למכרז
אדריכלות למכרז
תוכניות קונסט למכרז
מכרז 25/2017
מכרז 18/2017
מכרז 17/2017
מכרז 6/2018
וועדות יועצים
Collapse אולם ספורט ביס גוונים ניצני השרוןאולם ספורט ביס גוונים ניצני השרון
תכניות אדריכלות
תיקיית תכנית אינס וספרינקלרים
תיקיית תכניות מיזוג אוויר
תיקית תוכניות חשמל
תיקיית תוכניות פיתוח
תיקיית תוכניות קונס
Collapse מכרז 12/2018מכרז 12/2018
תוכניות חשמל
תכניות הקונסטרוקציה
תוכניות פתוח
תוכניות אדריכלויות למכרז
תכניות אינסטלציה
תכניות מזוג אוויר
Collapse מכרז 15/2018מכרז 15/2018
תכניות חשמל
תכניות פיתוח
תכניות אינסטלציה
קונסטרוקציה
מיזוג אוויר
תכנית מעלית
תכניות אדריכלות
חברי המועצה
דרושים
Collapse תמיכות תמיכות
ועדת תמיכות
משאבי אנוש
הקצאות
יומן ראש המועצה
Collapse חינוך ונוערחינוך ונוער
Collapse גני הילדים והגיל הרךגני הילדים והגיל הרך
הנחיות חוזרי מנכ"ל וטפסים
תכניות שנתיות
Collapse החינוך המיוחדהחינוך המיוחד
טפסים שימושיים
אירועים, מפגשים ופעילויות
Collapse פורום מיוחדים בשרוןפורום מיוחדים בשרון
אירועים קרובים בפורום
שירות פסיכולוגי חינוכי
ביטחון, בטיחות ובריאות
ביקור סדיר
Collapse הסעותהסעות
הסעות - לוחות זמנים
חזון האגף
חדשות החינוך
Collapse נוער וחינוך בלתי פורמאלינוער וחינוך בלתי פורמאלי
תנועות הנוער
חינוך בחירום
טפסים
מלגות
Collapse חברה וקהילהחברה וקהילה
Collapse ספרייה ציבוריתספרייה ציבורית
אזרחים וותיקים
מתנ"ס קדימה-צורן
Collapse איכות הסביבהאיכות הסביבה
טיפים
מפות מיחזור
דוח טיפול בפסולת ומחזור לשנת 2014
בדיקות קרינה
אירועי ספורט
אתרי תיור וטיול
Collapse מעמד האישהמעמד האישה
קידום כהונת נשים בבחירות 2018
שינוי מודל היופי למודל יופי מגוון וטבעי
מתנדבים בשעת חרום
Collapse תרבות יהודיתתרבות יהודית
אירועי החודש
הצטרפות לרשימת התפוצה
Collapse אירועי קיץ 2019אירועי קיץ 2019
קווי לילה
קווי ים
Collapse קדימה צורןקדימה צורן
תעודת זהות
בית המועצה
מפת קדימה צורן
קדימה-צורן בחדשות
Collapse ערים תאומותערים תאומות
טכס חתימת ערים תאומות
משלחת קדימה-צורן באלו
Collapse היסטוריית הישובהיסטוריית הישוב
חגיגות ה-80
בית פומר
בית הקולנוע הראשון בקדימה
Collapse  אישים בתולדות הישוב אישים בתולדות הישוב
דוד קרפוביץ (1863-1943)
יוסף אורלן
יהושע חנקין (1865-1945)
יוסף וזהבה אורלן
דר סופיה וסרמן
מלכה כרמי (1935 - )
עמדת שמירה
בריכת המים
בית הספר הראשון בקדימה
בית הכנסת הראשון בקדימה
עשור לצורן - חוברת
לוגו המועצה
Collapse יזכוריזכור
שלמה וסרמן (1925 - 1948)
שרגא קנטור (1928 – 1948)
מרכז שירות לתושב
Collapse מחלקות המועצהמחלקות המועצה
מרכז השירות לתושב
Collapse תפעול ושפ"ע/ חזות הישובתפעול ושפ"ע/ חזות הישוב
פיקוח
וטרינריה
אמנת תפעול - קדימה
אמנת תפעול - צורן/רמת אמיר
דוח ביקורת גנים ציבוריים צורן
דוח ביקורת גנים ציבוריים קדימה
Collapse מחלקת הרווחה והשירותים החברתיים. מחלקת הרווחה והשירותים החברתיים.
Collapse יחידות המחלקהיחידות המחלקה
היחידה לטיפול בילד ונוער
Collapse היחידה לאזרח הוותיקהיחידה לאזרח הוותיק
מאמרים מקצועיים
תחום בעלי מוגבלויות
היחידה לטיפול בפרט ובמשפחה
Collapse עיר ללא אלימותעיר ללא אלימות
סיירת הורים
טלפונים ארציים לשעת חירום
Collapse משאבי התנדבות וקהילה משאבי התנדבות וקהילה
אירועים ופעילויות
Collapse ביטחוןביטחון
תכנית אבטחת הישוב
Collapse  מידע בחרום מידע בחרום
הודעות חשובות בעקבות המצב הבטחוני
הנחיות פיקוד העורף
הנחיות התגוננות
עזרה במצבי חירום
מקלטים ציבוריים
רעידת אדמה
קופת חולים ובית מרקחת
מפת התגוננות
מתנדבים בחירום
בטיחות בדרכים
פרישת מצלמות
תרגיל בחרום - ינואר 2012
Collapse אגף כספים / מחלקת גבייהאגף כספים / מחלקת גבייה
תשלומים
הנדסה
פרויקטים
Collapse מבקר המועצהמבקר המועצה
תשובות מבקר המועצה לתלונות
דין וחשבון שנתי 2017
דין וחשבון שנתי 2016
דין וחשבון שנתי 2015
דין וחשבון שנתי 2014
דין וחשבון שנתי 2013
דין וחשבון שנתי 2012
דין וחשבון שנתי 2011
נציב תלונות הציבור
חוק חופש המידע
רישוי עסקים
משרד הפנים
פיקוח עירוני ובקשה לתו חניה
Collapse מוסדות בקהילהמוסדות בקהילה
תחנת משטרה - "שדות"
תחנת כיבוי אש
ויצו
שרונים-ועדה מרחבית
Collapse מועצה דתיתמועצה דתית
מקוואות
בתי כנסת
בית חב"ד
אגודת המים
מעיינות השרון
חזון ראש המועצה
מכרזים
תשלום עבור חיסון נגד כלבת
הודעה על שינוי במצב הכלב/ה
אלפון
עמוד הפייסבוק של המועצה